Voor Daphne

Te zeggen dat ik jou zou durven kennen
Gaat veel te ver; ik kan je slechts vangen
In woorden en misschien is dat ook wel het wrange
Want hoe onmogelijk blijkt het jou met letters te mennen

Wat ik enkel zien kan zijn slechts glimpen van kleuren
Te beweeglijk om in strofen vast te leggen
Te fel om te kijken, te hard om te zeggen
Maar zo stil als jezelf sluit je ramen en deuren

Terwijl je met penseel of pen ter hand je kleuren mengt
Vloeit in je diepste krochten nog een akelig zwart
Verdriet wordt soms pas verteerbaar als je het voorzichtig aanlengt

Jij bent A maar ook Z, jij bent dag en toch ook nacht
Je mooiste bezit dat springerig en kleurrijk hart
Jij bent niet te rijmen. Ik schets je maar zacht.

© Mireille Vaal

 

Foto gemaakt door: Caroline Westerhout